U konjičkom klubu Kentaur sportske discipline koje se neguju su preskakanje prepona i dresura koje su Olimpijske i FEI discipline. Da biste se bavili sportskim jahanjem potrebno je da, ili imate svog konja, ili iznajmite sportskog grlo jer sportsko jahanje podrazumeva svakodnevno jahanje jednog, a po mogućstvu i više konja. U konjičkom sportu žene i muškarci se mogu ravnopravno takmičiti u istoj disciplini i istoj kategoriji.

Preskakanje prepona je nova disciplina u odnosu na ostale grane konjičkog sporta (druga polovina 18. veka). Preskaču se visinske i visinsko-širinske prepone. Zadatak jahača je da savlada parkur (10 do 13 prepona) u najkraćem vremenskom roku. Svaka srušena prepona i prekoračenje zadatog vremena nosi određeni broj kaznenih poena.

Dresura je nastala još u antičkoj Grčkoj kao potreba da se preživi u ratu gde je bilo neophodno da se jahač i konj maksimalno skladno kreću, što brže prelaze u galop i naglo menjaju pravac kretanja. Što se tiče modernih dresurnih takmičenja konj i jahač izvode niz dresurnih radnji poznatih kao „figure“. Ove radnje izvode se u pravougaonoj areni, dimenzija 60x20m, oivičene niskim ogradama i obeležene markerima koji su postavljeni simetrično i čija je svrha da pokažu gde pokreti započinju i gde se završavaju kao i promena brzine i vodećih nogu. Sledeće kretnje kao što su hod, kas, lagano galopiranje, kao i tečne promene su ono što je potrebno da konj pokaže na svim takmičenjima.

Za sve dodatne informacije budite slobodni da nas kontaktirate – uvek Vam stojimo na raspolaganju.